home o nas galeria organizacja pracy kontakt  
 

 

Nasze przedszkole zapewnia wychowankom pełny rozwój osobowości: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy. Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo przestrzegając Konwencji o Prawach Dziecka. Staramy się kształtować w dzieciach szeroko pojętą samodzielność, która przejawia się w samoobsłudze, gotowości do podejmowania inicjatyw oraz umiejętności radzenia sobie z problemami. Zabawa jest główną formą aktywności. Jesteśmy przedszkolem, które zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Zapewniamy każdemu dziecku osiągnięcie sukcesu na miarę jego możliwości.
Tworzymy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności niezbędnych do powodzenia w starcie szkolnym.
Naszymi sojusznikami w organizacji procesu wychowawczo-dydaktycznego  są rodzice i środowisko lokalne.
W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferujemy otwarty styl i aktywne metody pracy. Nasi Wychowankowie bezstresowo osiągają dojrzałość szkolną.
Absolwent naszego przedszkola:
• sprawnie posługuje się zdobytą wiedzą w życiu codziennym
• jest otwarty
• rozumie potrzeby innych
• jest ciekawy świata
• potrafi działać na rzecz innych
• jest tolerancyjny i empatyczny

 
               
               
 
Copyright © 2009 - Przedszkole nr 6 w Lęborku - All right reserved design by MH